Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Trykkreduksjon
Publisert 09.02.2021
1. Innledning
Styret har gjennomgått alle sidere av saken som vi ønsker å oppsummere på følgende måte:

2. Reduksjon av vanntrykket i sameiet
Styret har i registret at vanntrykket i seksjonene periodevis er for høyt. Det er Styrets syn at
reduksjon av vanntrykket i hver enkelt seksjon er et nødvendig vedlikeholdsarbeid, og vil kunne
hindre skader på rør og annet utstyr, samt redusere risikoen for vannlekkasjer.

I denne anledning har Sameiet engasjert et uavhengig konsulentfirma for å vurdere metode og
kostnader for å utbedre dette. Den mest hensiktsmessige løsningen av problemet er å foreta
trykkreduksjon med ekspansjonsbeholder i hver enkelt seksjon.

Sameiet har mottatt et pristilbud for trykkreduksjon i de ulike seksjonene. Tilbudet gjelder
trykkventil, ekspansjonskar og montering. Pristilbudet tok utgangspunkt i at hver enkelt seksjon
har ulik størrelse og monteringsmuligheter, slik at prisen ikke vil være samsvarende for alle
seksjonseierne. Kostnadene for utbedringen varierer fra ca. kroner 5500 til ca. kroner 6500 per
seksjon.

Sameiet har informert alle seksjonseierne om utbedringen og kostnadene for dette.

3. Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt
Det følger av eierseksjonsloven §32 at en seksjonseier plikter å vedlikeholde egen eierseksjon,
slik at skader på fellesareal og andre bruksenheter forebygges. Vedlikeholdsplikten omfatter også
et ansvar for at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Det er sikker rett at det også er
seksjonseieren som må bære kostnadene for det arbeidet som omfattes av vedlikeholdsplikten av
egen eierseksjon.

Det fremgår av Sameiets vedtekter at seksjonseierne plikter å vedlikeholde leilighetens indre
infrastruktur. Som eksempel vises det der til deler av vann og avløp, inkludert rørføring,
varmtvannstank, tilknyttet inventar og øvrig sikring mot lekkasjer fra bad og kjøkken. I henhold
til eierseksjonsloven §32 bokstav h er også vedlikehold på rør i den enkelte seksjon omfattet av
seksjonseiernes vedlikeholdsplikt.

Alle seksjonseierne er i denne saken nødt til å utføre trykkreduksjonstiltak i sin seksjon for å
forminske vanntrykket i Sameiet. Slik Styret ser det, er dette å anse som nødvendig vedlikehold av
rør og VVS-utstyr i den enkeltes eierseksjon. Utbedringen skjer lokalt i hver enkelt leilighet og
består av å montere trykkreduksjonsventil og ekspansjonsbeholder i de ulike seksjonene.

Utbedringen omfatter ikke arbeid på bygningen, fellesareal eller rør og ledninger i bygningens
bærende konstruksjoner.

Kostnaden for utbedring av vanntrykket i Sameiet omfattes følgelig av seksjonseierens egen
vedlikeholdsplikt, og må derfor dekkes av hver enkelt seksjonseier i det omfang som den enkeltes
seksjon krever.

Samtidig vises det til at dersom en seksjonseier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan Sameiet
kreve sine tap som følge av dette dekket som erstatning av vedkommende, jf. eierseksjonsloven §34.

4. Avsluttende bemerkninger
Styret opprettholder sitt krav om at alle seksjonseierne må gjennomføre utbedring av vanntrykket i
den enkelte seksjon, og bekoster dette selv. Styret vil stå for gjennomføringen av, og koordinerer
innkjøp så vel som installasjon.

For styret
Steinar Daltveit - Styrerepresentant/HMS ansvarlig
Ola Viken - Styreleder

Fordelsprogram for beboereLes mer

Aktivitetskalender - kommende aktiviteter
14.06.2021
Tømming Restavfall og Mat
07:00 - 08:00

21.06.2021
Tømming Restavfall og Mat
07:00 - 08:00

28.06.2021
Tømming Restavfall, Mat, Papir og Plastemballasje
07:00 - 08:00

5.07.2021
Tømming Restavfall og Mat
07:00 - 08:00

12.07.2021
Tømming Restavfall og Mat
07:00 - 08:00

Været i Asker

Mandag
16°C
Skyet
Tirsdag
16°C
Regnbyger
Onsdag
18°C
Klarvær
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker