Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
seksjonering.png
Tilgang til fellesarealer
Publisert 21.03.2023
Styret ønsker å sette søkelyset på fellesarealene i sameiet. Vi bor relativt tett og det er viktig at fellesarealene er lett tilgjengelig for både voksne og barn. Styret ber derfor om at seksjonseiere, som har tilgang til utearealer, sørger for at hekker, gjerder e.l. holdes innenfor det arealet som man har bruksrett til. For å gjøre det lettere å kontrollere hvor stort uteareal man disponerer, har vi lagt ved et kart som viser seksjoneringen per tun.
 
Det er viktig at hekker ikke vokser inn på fellesarealets områder. Dette bør det tas hensyn til når hekker plantes. Styrer ber om at seksjonseiere utfører en egenkontroll av utearealene og eventuelt beskjærer hekker slik at de ikke legger beslag på fellesarealer.
 
Vi er ikke ute etter en «millimeter-rettferdighet» her, men der private tiltaket har lagt beslag på en vesentlig del av fellesarealene eller er til hinder for fri ferdsel på fellesarealene, vil styret vurdere nødvendige tiltak.
 
Hvis du er i tvil om hva du bør gjøre, kan du be om en befaring med styret.
 
Hilsen Styret
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker