Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Strømavregning
Publisert 14.12.2022
Som kjent har det vært avlesing av strømmålere pr. 1. november, og dette danner grunnlag for avregning av strøm for perioden 1. juni 2022 – 1. november 2022. For de aller fleste har grunnlaget vært basert på avlest målerstand på nevnte tidspunkt, sett opp mot målerstand ved foregående avlesing, 1. november 2021, slik at det foreligger et riktig forbruk som grunnlag for avgreningen.  
 
Enkelte beboere har ikke rapportert inn målerstand ved avlesingstidspunktet, og for noen av disse har det heller ikke vært oppgitt målerstand ved tidligere avlesing. Disse er stipulert – altså beregnet en målerstand på bakgrunn av tidligere forbruk, og/eller beregnet etter tilsvarende størrelse boenhet.  
 
For en del av disse ble målerstanden stipulert for lavt for forrige periode (vinter/vår).  Mange mottok derfor en for lav strømregning i august. Dette er utlignet på fakturaen for siste periode (sommer/høst) og en del beboere vil derfor få en relativt høy strømregning i desember.
 
Enhetskostnad for strøm, altså pris pr. kwh, er tatt ut fra kostnaden for strøm og nettleie som sameiet har betalt strømleverandøren.
 
I tillegg til avregning av strøm for boenheter, vil fakturaen i desember også inneholde avregning for el-billading for siste periode, samt oppjustert pris pr. kwh for elbillading for forrige periode (prisen skulle ha vært kr 2 og ikke kr 1,14 som ble brukt).
 
Spørsmål til avregningen, kan rettes til Boalliansen, epost: post@boalliansen.no
 
Hilsen styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker