Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Beboerne nyter godt av gunstig kraftavtale og får strømstøtte
Publisert 16.09.2022
Det er naturlig at våre seksjonseiere er opptatt av de høye strømprisene vi har hatt siden senhøsten i fjor, og som vi etter alt å dømme må leve med i lang tid fremover.

Etter at vi i flere år har hatt en avtale med Fjordkraft om å betale markedspris for strømmen, gikk vi i januar over til en avtale med Fortum, fortsatt basert på kraftprisen i spotmarkedet, men som innebar at prisen kunne fryses i perioder på to måneder, inntil fire ganger i året. Men ettersom sameiet med alle beboere har et årlig strømforbruk på over 1,8 millioner kilowattimer, blir vi å betrakte som storforbruker. Det innebærer at vi kan inngå kontrakt om
porteføljeforvaltning rettet mot kunder som ønsker å prissikre hele eller deler av sitt kraftforbruk. Sameiet har inngått en slik treårig kontrakt med Fortum Strøm som gjelder fra 1. juli.

Gir lavere strømregning
Kontrakten omfatter både fysisk leveranse som følger kraftprisen på Nord Pool, og finansiell handel som kraftforvalterne gjør med sikte på å oppnå lavest mulig strømutgifter, godt under spotprisen. Store strømforbrukere har vanligvis slike avtaler, som gir dem mer forutsigbare og rimeligere strømutgifter, ikke minst ved å sikre seg mot de store pristoppene.

Ifølge den første fakturaen vi har fått fra Fortum Strøm, for juli måned, ga den nye avtalen en besparelse på nærmere 20.000 av ca. kr. 154.000 (tilsvarende ca. 13 prosent) sammenlignet med at vi hadde fortsatt med tidligere avtalen om markedspris. Det lover godt.

Ordningen med strømstøtte
Ordningen med strømstøtte gjør at staten nå dekker 90 prosent av kraftprisen som overstiger 70 øre/kWh. Korpåsen boligsameie – og alle beboerne - har nytt godt av denne ordningen. Strømstøtten kommer som fratrekk på de månedlige fakturaene sameiet v/Boalliansen mottar fra Fortum, i juli utgjorde dette beløpet ca. kr. 87.000 (totalt strømforbruk var ca. 90.000 kWh).

Før den kraftige økningen vi har opplevd det sist året, hadde vi mange år med kraftprisen på rundt 30 øre/kWh. Selv med den gunstig strømstøtteordningen, må vi altså regne med en kraftpris som er tre-fire ganger høyere enn det vi har vært vant til. I tillegg kommer nettleie, med fastledd og effektledd, elavgift og merverdiavgift. Det merkes på økonomien.

Økt a-konto-beløp
Siden årsskiftet har styret økt det månedlige a-konto-beløpet for strøm, slik at det ikke skal bli for stort avvik mellom innbetalt beløp og hva den enkelte må betale for strømmen når fakturaen med avregning for strømforbruket de siste seks månedene, sendes ut i juni og desember.

Det totale strømforbruket på Korpåsen – alle leilighetene pluss garasjeanleggene med blant annet elbillading – blir registrert av en måler i nettstasjonen som leses av automatisk av nettselskapet Elvia. På grunnlag av denne avlesningen mottar sameiet v/Boalliansen hver måned en faktura for det totale strømforbruket, med kraftpris, nettleie, elavgift, mva etc.
Det er snittprisen per måned i perioden på seks måneder som gir grunnlag for faktureringen to ganger i året, i juni og desember, basert på at den enkelte seksjonseier/leietaker leser av måleren i sikringsskapet og sender inn målerstaden (antall kWh) til Boalliansen.

Strømforbruket for den enkelte elbillader blir lest av automatisk gjennom programsystemet CloudCharge. Systemet registrer forbruket de siste seks månedene, eksempelvis fra 1. november i fjor til 1. juni i år, og disse tallene gir grunnlag for faktureringen fra Boalliansen.

Vi venter på AMS-målere
Ettersom nettselskapet Elvia ennå ikke har installert AMS-målere på Korpåsen, blir strømforbruket i sameiet som nevnt fellesmålt. AMS skulle vært på plass 1. januar 2019, som var fristen nettselskapene fikk av myndighetene til å installere slike såkalte smarte målere. Elvia ga oss beskjed tidligere i år om at AMS-målere ikke vil bli installert før i begynnelsen av 2023.

Med AMS-måler i sikringsskapet vil ditt strømforbruk kunne registreres og avleses time for time av nettselskapet, og målerverdiene sendes til den strømleverandøren du velger. Da vil det bli slutt på fellesmåling og fakturering gjennom sameiet av strømforbruket i den enkelte leilighet.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Aktivitetskalender - kommende aktiviteter
3.10.2022
Tømming av restavfall, matavfall, plastemballasje, papp og papir
07:00 - 08:00

10.10.2022
Tømming av rest- og matavfall
07:00 - 08:00

17.10.2022
Tømming av rest- og matavfall
07:00 - 08:00

24.10.2022
Tømming av restavfall, matavfall, plastemballasje, papp og papir
07:00 - 08:00

31.10.2022
Tømming av rest- og matavfall
07:00 - 08:00

Været i Asker

Mandag
°C
Tirsdag
°C
Onsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker