Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Spørsmål og svar

Publisert 20-04-2021

Du kan rette spørsmål til Styret via kontaktsiden. Vi vil legge ut svar fortløpende.

--
20.04.21  |  TAKVINDUER
Kommentar fra seksjonseier om dekning av kostnader til utskifting av vinduer (kortet ned av styret):

Det er gjort en gjennomgang av takvinduer i sameiet. Enkelte av vinduene har dessverre vist seg å ha kortere levetid enn forventet. Det er uklart hva som er årsaken til dette, feil ved montering, dårlige tekniske løsninger eller manglende vedlikehold. Av vedtektene fremkommer det at utskiftning av vinduer faller under sameiets vedlikeholdsansvar. Det vil derfor være urimelig at kostnadene skyves over på noen få seksjonseiere.

 
Svar fra styret:

Når det gjelder sameiets ansvar for å skifte ut takvinduer, er dette riktig under visse betingelser. Det vil si, takvinduer skal normalt sett vare i omkring 30 år. Dette forutsetter blant annet at seksjonseier ivaretar sin ordinære vedlikeholdsplikt, som også er beskrevet i vedtektene. Det finnes over 200 takvinduer i sameiet og de aller fleste av disse vil vare i mange år ennå.

Siden det ofte er vanskelig å fastslå om årsaken skyldes sameiets eller seksjonseiers ansvar, eller en kombinasjon, samt at det vil kreve veldig mye ressurser å skulle vurdere dette i hvert enkelt tilfelle, har styret konkludert med at en kostnadsdeling er en fornuftig måte å løse dette på.

Når det gjelder å skyve kostnaden over på noen få sameiere, er det viktig å ta i betraktning at sameiet er oss som bor her (og i dette tilfelle, som har leiligheter med takvinduer). Vi vil derfor måtte dekke kostnadene til slutt uansett, på den ene eller andre måten.

Det også slik at sameiet ikke eier noe (i motsetning til et borettslag) og derfor må betale en høyere rente enn det en privatperson med sikkerhet i boligen må betale. Det kan igjen føre til en høyere totalkostnad for beboer samt at det også kan føre til at markedsverdien på boligen faller. Dette er noe vi ønsker å unngå.

Styret har forståelse for at det er krevende med så store utgifter, og har derfor bestemt at seksjonseier kan be om å få betale tilbake sin andel over inntil 2 år.
--

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker