Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Symboler.jpg

Innendørs utbygging

Publisert 16-08-2017

Hvis man ønsker å gjøre endringer på fasaden eller innvendig, bør styres informeres. Mindre endringer vil ikke trenge søknad, mens større endringer krever godkjenning.
 

Loftsbod

Seksjonseiere kan søke styret om å få ta i bruk råloftet over leiligheten sin som privat loftsbod. Alt arbeid skal utføres eller kvalitetssikres av kvalifisert personell. Seksjonseieren er ansvarlig for at arbeidet blir fagmessig utført og dokumentert, og at loftsboden brukes som forutsatt. Sameiet forutsetter at seksjonseieren stiller seg økonomisk og juridisk ansvarlig for eventuelle skader på bygningen som skulle følge av tiltaket. Dette ansvaret vil følge fremtidige eiere av seksjonen.
 

Tiltaket skal tilfredsstille følgende krav:

 • Loftsluken skal ha minimum brannklasse EI30/brannmotstand B30, være lufttett og godt isolert.
 • Veggfelt mot naboene skal ha minimum brannklasse EI60/brannmotstand B60.
 • Gulvplatene skal være godkjent for dette bruksområdet.
 • Loftsboden skal ha egen røykvarsler seriekoblet med røykvarslerne i underliggende etasjer. Denne skal installeres av autoriserte fagfolk.
 • Luftespaltene under taket skal holdes åpne for å sikre luftsirkulasjon.
 • Loftet skal ikke isoleres, og ikke varmes opp.

Regler for bruken av loftsboden

 • Oppbevaring av brann- eller eksplosjonsfarlige produkter på loftet er strengt forbudt.
  Dette gjelder alle varer som er merket med brann- eller eksplosjonsfare:
 • Seksjonseieren skal minst to ganger i året sjekke taket i loftsboden for synlige fukt eller vannskader. Finner man dette skal det snarest meldes styret per epost.

For at loftsboden skal få størst mulig bruksverdi anbefaler sameiet å:

 • velge en så stor stor loftsluke som det er plass til, med en trapp med minst 8 cm brede trinn.
 • plassere luken slik at trappen går opp i retning mønet, der takhøyden er størst.
 • legge gulvplater helt ut til sidene, slik at isolasjonen dekkes helt.
 • sikre at alle lamper, brytere og kontakter i loftsboden som er koblet til strømnettet minst har beskyttelsesklasse IP33. Bruk gjerne utstyr godkjent for bruk utendørs eller i våtrom.
 • få installert bryter med topolsbrudd i rommet under loftstrappen, slik at strømmen i loftsboden kan kuttes helt av når det ikke er folk der oppe.
 • være oppmerksom på at det i fuktig vær blir veldig rått i loftsboden, at det vinterstid blir like kaldt som det er ute og at det på de varmeste sommerdagene kan bli veldig varmt (>50°c).

Fastsatt av styret i Korpåsen boligsameie 13.11.2016, i henhold til eierseksjonsloven § 31.
 

Ytterdøren

På alle ytterdører benyttes tappbærende hengsler type Assa 3228-110. Dette hengslet har en horisontal sliss på dørblad-delen, hvor det kan foretas en enkel høydejustering av dørbladet.

Høydejustering:

 1. Løft dørbladet ca. 10 mm (skal ikke løftes av)
 2. Plasser en eller flere justeringsbrikker type Assa 249-8,5 gjennom slissen, (gjerne innsmurt med vaselin el.l.). Senk dørbladet igjen, og justeringsbrikken faller på plass i toppen av hengslet. Samtlige hengsler på døren skal justeres samtidig. Justeringsbrikker fås kjøpt i beslagsforretninger i tykkelse 1 og 1,5 mm.

Alternativt kan hengslene bøyes med et buktningsjern. Dette bør primært unngås fordi hengslene svekkes. NB! Det er kun hengslene i karmen som skal bøyes.
 

Sluttstykket: Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skrutrekker. Dette kan være nødvendig etter en tids bruk, fordi tettelistene vil presses sammen.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker