Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Sameiets varslingsplan for brann

Publisert 16-08-2017

INTERN BEREDSKAPS-OG VARSLINGSPLAN VED BRANN

Adresse: Korpåsen

Husnummer Tun
1-29 1
35-59 2
63-89 3
93-123 4
131-161 5
 
  • Ved brann eller fare for brann skal den som oppdager dette varsle: brannvesenets alarmtelefon 110
  • Husk å opplyse om at sameiet er tilknyttet et felles gassanlegg.
  • Ved brann skal alle beboere  på tilhørende eller tilstøtende tun varsles og evakueres.
  • Alle bør oppfordres til å stenge vinduer og dører når en forlater boligen, dersom dette ikke er til hinder for rask evakuering.
  • Oppmøteplass for alle beboere er på carportdelen på tilhørende garasjeanlegg og lengst unna brannkilden.
  • Dersom det er mulig og uten fare for personskade, skal alt som kan sperre for utrykningskjøretøy være fjernet eller fjernes umiddelbart.
  • Styret anbefaler at beboerne som er til stede utpeker en foreløpig brannvernleder inntil brannvesenet ankommer. Styret foreslår at dette er beboer/e med lengst ansiennitet/botid i sameiet, eller den personen vedkommende utpeker. Foreløpig brannvernleder skal samle alle beboere fra tunet og påbegynne registrering av beboere som er til stede og hvilke beboere det er varslet hos. Foreløpig brannvernleder er brannvesenets kontaktperson når deankommer, og melder seg som dette.
  • Se for øvrig egen varslingsplan for gasslekkasje
Brannvesenet 110
Politi 112
Lege/AMK 113 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker