Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Huseierforeningen

Publisert 16-08-2017

Sammen med nabosameier eier vi grønne fellesarealer, en ballplass som islegges om vinteren, lekeplass og parsellhage.
 

Nordre Gullhella boligfelt består av fire sameier: Korpefaret, Korpåsen, Korpeplassen og Norddalplassen. Sameiene har egne styrer som har ansvar for sine sameier og deres eiendommer. I tillegg har boligfeltet en huseierforening som skal være et samarbeidsforum for styrene i de fire sameiene. Den skal også forvalte eiendommene mellom de fire sameiene, med gårds- og bruksnummer 61/698 (grøntområdet) og 61/701 (ballplassen, lekeplassen og parsellhagen inkl. bod).


Huseierforeningens styre
Styret i Gullhella huseierforening består av et medlem fra hvert av sameiene Korpefaret, Korpeplassen og Norddalplassen og to medlemmer fra Korpåsen. Styret består av:
 

  • Sidsel Eidsvold, Korpefaret
  • Jan Wilhelm Kavli (styreleder), Korpåsen
  • Christine Ønvik Amundsen, Korpåsen
  • Rune Kvie Bakken, Korpeplassen
  • Caroline Ridder-Nielsen, Norddalplassen
     

Ønsker om endringer på fellesarealene
Ønsker knyttet til de eiendommene huseierforeningen forvalter skal fremmes skriftlig til styret i ditt eget sameie, med en kortfattet saklig begrunnelse. Styret vil så vurdere om sameiet skal stille seg bak ditt ønske. Hvis styret beslutter det, vil styret fremme ønsket for de andre sameiene i huseierforeningen.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker