Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Gass

Publisert 16-08-2017

Gassforbruket registreres med volummåleren i det utvendige gasskapet. Denne måleren måler gassforbruket i ant. mo. Gassmåleren er temperaturkompensert, så utetemperatur vil ikke påvirke avlesnings- resultatet
 

Styret har inngått avtale med Norsk gassnett for service av det innvendige gassanlegget. Ved problemer med gassanlegget i leiligheten skal du kontakte styret per epost. Dersom man ved gasslekkasje eller andre akutte hendelser skulle oppleve å ikke få fatt i styret, kan man kontakte Norsk Gassnett direkte på tel 22709045 eller post@norskgassnett.no. Utenom deres åpningstider vil man bli satt over til en døgnbemannet vakttelefon.
 

Gasspeis

Er du usikker på bruk at gasspeis og gassanlegget? Info i Beboerpermen kan være til god hjelp. I tillegg finnes bruksanvisning for fjernkontrollen. Styret har inngått avtale med Norsk gassnett for service av det innvendige gassanlegget. Ved problemer med gassanlegget i leiligheten skal du kontakte styret per epost. Dersom man ved gasslekkasje eller andre akutte hendelser skulle oppleve å ikke få fatt i styret, kan man kontakte Norsk Gassnett direkte. Utenom deres åpningstider vil man bli satt over til en døgnbemannet vakttelefon.
 

Fjernkontroll

Hvis fjernkontrollen ikke er installert ved kjøp kan den enkelt ettermonteres.

Viktig: Før fjernkontrollen kan benyttes må opptenningsprosedyren (standard opptennings og slukkingprosedyre) være gjennomført.


Kontrollknapper og andre funksjoner på gassregulator og fjernkontroll Sjekk at batteriene er riktig plassert i både fjernkontroll og mottaker. Når dette er gjort vil informasjon vises i displayet på fjernkontrollen. Fjernkontrollens signal har en maks rekkevidde på ca 5m. Fjernkontroll med termostat og timer. Etter at du har satt inn batteriene går displayet automatisk på i Fahrenheit modus og 12 timers klokke. Trykk inn knappene (B6) og (B7) samtidig. Displayet begynner nå å blinke og du er nå i justeringsmodus. I justeringsmodus kan du:


Stille displayet

Trykk (B7) for å veksle fra °F (og 12 timers klokke) til °C (og 24 timers klokke). Displayet vil automatisk returnere til manuell modus etter litt tid, men du kan også gå tilbake til manuell modus ved å trykke (B7).
 

Stille klokka

Trykk (B7) for å stille timer og (B8) for å stille minutter. 2. Vent eller trykk på «timer» for å komme tilbake til manuell modus.
 

Programmere ønsket automatisk temperatur

Hold (B6) nede til displayet blinker. 2. Trykk (B8) eller (B9) for å stille temperaturen. 3. Vent eller trykk (B6) for å bytte til automatisk modus. 4. En sensor i fjernkontrollen måler romtemperaturen. (Dette er synliggjort i displayet). Fjernkontrollen sammenligner så romtemperaturen med den innstilte temperaturen og sender et signal til mottakeren om å justere varmeavgivelsen.

Programmere timeren Fjernkontrollen gir mulighet til to tidsstyrt oppvarmingsperioder:

  1. Hold nede (B7) til P1* blinker. Periode 1. 2. Sett inn rett tid, da du vil at første varmeperiode skal starte. Trykk (B8) for timer og (B9) for minutter. 3. Trykk (B7) igjen. P1) dukker opp. 4. Tast så inn tidspunktet da du vil at Periode 1 skal slutte. Trykk (B8) for timer og (B9) for minutter. 5. Trykk (B7) igjen for å justere andre varmeperiode. P2* blinker. Du kan her legge inn Periode 2 om du ønsker det. 6. For å lagre trykk (B7) igjen. 7. Om du bare vil bruke en periode så må samme tidspunktene legges inn i P2 (periode 1= periode 2).Manuell modus (MAN i displayet) for manuell flammehøyde-justering
  2. Trykk (B8) for å slå på flammen (hovedflamme) eller for å øke flammehøyden 2. Trykk (B9) for å minske flammehøyden eller slå av kontrollgass. 3. For å øke eller minske flammehøyden gradvis, trykk fort på enten (B8) eller (B9). 4. «Send» symbolet dukker opp i displayet når en av knappene blir trykket ned. 5. Indikatordioden på displayet blinker når knappen (A2) har nådd maksposisjonen.

Gasskap

Hensikten med gasskapet er å kontrollere at forbruksutstyret i den enkelte leilighet får levert riktig gassmengde med rett trykk. Dersom feilsituasjoner, som f.eks. for høyt trykk eller lekkasjer skulle oppstå, er utstyret i gasskapet dimensjonert for å forhindre dette. Gassmåleren blir fjernavlest og du vil bli fakturert i samsvar med ditt forbruk. Betjening av dine installasjoner i gasskapet fremgår av kapittel 3. Gasskapet inneholder gassutstyr som tilhører 2 eller 3 leiligheter, og skal kunne være tilgjengelig for beboere av disse leilighetene. Det er viktig at det utvendige gasskapet kan åpnes til enhver tid. Dette betyr at man ikke må lagre gjenstander som hindrer nabo, brannvesenet eller vår samarbeidspartner til å åpne dørene til dette skapet. Det er også viktig at skapets luftehull ikke blir tildekket av jord/grus (eller av snø). Dette fordi man ved trykkvariasjoner i ledningsnettet vil ha små utslipp av gass. Dette utslippet kontrolleres gjennom en SBV- funksjon (sikkerhets avblåsnings ventil) på trykkregulatoren. Det er også viktig å være klar over at dette skapet skal ha en fri sone på 1 meter. Det betyr at man ikke kan benytte grill, engangsgriller eller andre varmebærende komponenter innenfor denne sonen.
 

Radon

Noen steder i området er det målt forholdsvis høye radonverdier. Radonforekomster kan som kjent ha store lokale variasjoner. Dersom du ønsker å foreta radonmåling i din egen leilighet anbefaler vi deg å ta kontakt med et firma som tilbyr dette. Oppdatert informasjon om radonmålinger finner du på nettsidene til Statens strålevern.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker