Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

mapimage.jpg

Miljø

Publisert 16-08-2017

Gullhella Nord er et boligområde med en miljøvennlig profil. Forskjellige miljøvennlige løsninger er benyttet. Her følger miljøprogrammet som ABBL har satt opp:

  1. Bevaring av naturterreng og vegetasjon i byggeperioden.
  2. Bygge med miljøvennlige materialer. Husene skal være lite energikrevende.
  3. Energiplan for området; gass og elektrisk oppvarming.
  4. Resirkulerbar materialanvendelse innenfor byggeriet i størst mulig utstrekning.
  5. Bebyggelsesplanen gir grunnlag for god integrasjon mellom beboerne innenfor området som helhet og det enkelte hustun. Felles miljøtorg sentralt i området ved barnehage/grendehus som samlingspunkt i området.
  6. Det er lagt vekt på sikkerhet og trygghet innenfor boligområdet som helhet og i den enkelte bolig.
  7. Det er lagt opp til redusert bilbruk innenfor området med ekstern ringvei og internt gang- og sykkelveinett og lekeplasser innenfor området.
     

Avfallsløsning

Boligområdet vil være et pilotprosjekt for avfallsinnsamling i Asker. Asker kommune og ABBL samarbeider om prosjektet. Vi ønsker at beboerne bidrar til en mest mulig miljøriktig avfallshåndtering. Målsettingen er å oppnå 70% gjennvinningsgrad, slik at restavfallet bare utgjør 30%. Vi vet at mesteparten av det avfallet som oppstår faktisk kan brukes til noe fornuftig, bli ny råvare. Dette forutsetter riktignok at vi lar være å blande søppelet, men leverer det i forskjellige fraksjoner. I alle boligene er det lagt til rette for kildesortering med merkede beholdere.

Det sorterte avfallet skal leveres i avfallsrommet på det enkelte tun. Informasjon om detaljer rundt gjennomføringen gis i form av skriv og oppslåtte plakater. Ved at det legges til rette for gode ordninger, gir det minimalt med merarbeid. Undersøkelser fra andre kildesorteringsprosjekter viser at folk er positive til ordningen og at de aller fleste ønsker å fortsette med kildesorteringen. Når man først har endret vanene i positiv retning, vil man nødig gå tilbake til ”gamle synder». Med andre ord; En god vane er vond å vende.

For at vi her på Gullhella Nord skal oppnå målsettingen med 70% gjennvinningsgrad, må hver og en beboer være bevisst sin søppelhåndtering. Vi håper på gode søppelvaner i ny bolig!
 

Miljøtorget

Dette er et felleseie for områdets boliger og er lokalisert som nærmeste nabo til barnehagen/grendehuset. Miljøtorget vil være en sosial og hyggelig møteplass som gir mulighet for engasjement i nærmiljøet. Miljøhuset. Huset vil ha innlagt vann og strøm og kunne benyttes etter ønsker fra beboerne. Som eksempler kan nevnes oppbevaring av felles redskap (trillebår, hageslange m.m.), verksted for småreparasjoner (sykler m.m.), fast bruktmarked/loppemarkedsrom hvor klær og skiutstyr m.m. kan utveksles. I tilknytning til miljøhuset kan en tenke seg et drivhus og eventuelle andre «grønne» prosjekter.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker