Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Salto_med-kabel_web.V3.png

Parkering og elbil

Publisert 16-08-2017

I Korpåsen boligsameie er det parkering til alle beboere, samt er vi i stand til å gi samtlige beboere med parkeringsplass mulighet for elbillading. Løsningen sameiet har valgt og hvilke krav som settes til ladepunkt.

 

Ladepunkt til elbil

Her finner du detaljer om løsningen sameiet har valgt og hvilke krav som settes til ladepunktet for elbil. Dersom du ønsker å sette opp ladepunkt, må du sende en søknad til styret. Søknaden sendes til styret@korpasen.no


Defa E eRange ladestasjon og laststyring
Styret krever at samtlige ladepunkt for elbillading i sameiet skal utstyres med Defa E eRange ladeboks (tidligere Defa/Saltoboks 572). Denne er forberedt for laststyring, og tilfredsstiller sikkerhetsnormene for elbillading i NEK 400 fra 2014, blant annet med jordfeilbryter type B. En egen styringsenhet i hvert garasjeanlegg kommuniserer med de enkelte ladeboksene og sørger for at det ikke lades flere elbiler samtidig enn det elektriske anlegget tåler. Vi krever standard infrastruktur med samme type ladestasjoner, fordi disse ikke vil kunne kommunisere i nettverket dersom de kommer fra ulike produsenter.
 

Installasjonsavtale
Styret har inngått en avtale med Ørnulf Wiig Installasjon AS om levering og montering av ladestasjon. Seksjonseier kan selv bestille dette etter godkjent søknad til styret.
 

Kostnadsoversikt for installasjon av ladeboks
Ladestasjon, sikring, seriemåler og tilkobling til Cloudcharge: Kr 11.200 + mva ( Kr 14.000 inkl. mva). I tillegg kommer kabling fra ladestasjon til skap, med kr. 200 + mva pr. meter (kr 250 inkl. mva pr. meter).

 

Parkering

Sameiet er bygget opp rundt fem bilfrie tun. Alle boenheter har fast parkeringsplass i garasje eller carport. Hvert tun har i tillegg avsatt gjesteparkeringsplasser på terreng og/eller garasjetak. Alle beboere oppfordres til å benytte seg av tildelt garasjeplass eller carport, og det må parkeres i henhold til opptegnede parkeringsplasser. Gjesteplassene er forbeholdt gjester, og skal ikke brukes av beboerne.
 

Det oppfordres også til ikke å parkere langs fortauet på Korpåsen. Dette for å opprettholde god oversikt og trafikksikkerhet og av hensyn til fremkommelighet for blant annet brøytebil. Se ordensreglene
 

Garage og portåpner

For de leiligetene som har parkering i garagene, følger en garageportåpner. Denne er levert av Nassau Door AS som må kontaktes om man ønsker å bestille en ny, eller har problemer med åpneren. Nye garasjeportåpnere må synkroniseres med mottakeren i garasjeanlegget. Har du opplevd at garasjeporten står åpen og ikke vil lukke seg?
 

Fotocelle og refleks ved port
Nede ved siden av garasjeporten står en liten fotocelle som sender infrarødt lys mot en refleks på motsatt side. For at porten skal fungere må dette lyset reflekteres tilbake til fotocellen. Når lyset kommer tilbake, tennes en diode på toppen av fotocellen.


Når passasjen er fri og porten er åpen, skal porten begynne å stenge etter en innstilt tid. Blir forbindelsen mellom fotocellen og refleksen brutt mens porten holder på å stenge, vil porten åpne igjen. Hvis fotocellen ikke mottar lyset tilbake fra refleksen, vil den oppfatte at passasjen ikke er fri. Porten vil da ikke la seg lukke.
 

Hvis porten ikke vil la seg lukke bør du derfor først sjekke følgende:

  • Posisjon på refleks og fotocelle
    Hvis refleks eller fotocelle (eller begge) har kommet ut av stilling, må man for hånd forsiktig justere dem til forbindelsen gjenopprettes og lysdioden tennes.
  • Fukt på refleks
    Ved høyt fuktinnhold i luften kan det legge seg kondens på refleksen slik at den ikke reflekterer lyset tilbake til fotocellen. Tørk av refleksen slik at lysdioden tennes.

Rød stoppknapp / «Nødstopp»
Den røde stoppknappen ved siden av garasjeporten er portens nødstopp. Hvis denne står trykket inn, vil garasjeporten verken kunne åpnes eller stenges. Hvis garasjeporten står, bør du sjekke følgende: Trekk den røde stoppknappen rett ut, og test funksjonen på garasjeporten ved å åpne eller stenge den med en av pilknappene. Funker det ikke å trykke inn pilknappen, forsøk å holde den inne en liten stund.
 

Inngangsdøren i porten
Dersom inngangsdøren i porten ikke er skikkelig lukket, vil garasjeporten bli stående nede. Kontroller at døren er lukket helt igjen.
 

Jordfeilbryter
Hvis punktene over ikke har løst problemet, kan man prøve å koble ut og inn jordfeilbryteren nede til høyre i det eldste sikringsskapet i garasjen. Sjekk så at sikringen til garasjeporten er slått på. (Hvis det ikke lar seg gjøre må styret bestille elektriker.)
 

Frikobling av porten ved strømbrudd
Porten drives av en elektrisk motor som står på veggen oppe til høyre. Ved strømbrudd må denne kobles ut, slik at porten kan åpnes manuelt. Trekk den røde snoren jevnt og varsomt ned, uten å rykke i snoren. Porten kan nå løftes opp for hånd. Pass på å løfte den helt opp, slik at den ikke faller ned av egen vekt.
 

Oppdatert: September 2017

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker