Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Om oss

Korpåsen boligsameie utgjør en eiendom på totalt 110 mål, hvorav 75 mål er bebygget med boliger. Sameiet omfatter 173 boenheter fordelt på fem tun, bestående av hus i tre til fire etasjer. Leilighetene er fra ca. 60kvm til 146kvm, der de store leilighetene går over to etasjer. Sameiet ligger i et naturskjønt område på Nordre Gullhella, og har en fantastisk utsikt mot fjorden og marka.

Tunoversikt:
Tun 1: Korpåsen 1-29
Tun 2: Korpåsen 33-59
Tun 3: Korpåsen 63-89
Tun 4: Korpåsen 90-123
Tun 5: Korpåsen 131-161

Historisk
Nordre Gullhella boligfelt ligger i sørhellingen på Korpåsen, på Gullhella, i den øverste delen av Blakstad i Asker. Feltet ble ferdigstilt i perioden 2002–2011, med Asker og Bærum Boligbyggelag som byggherre. Det består av de fire sameiene Korpefaret, Korpåsen, Korpeplassen og Norddalplassen, og har til sammen 290 leiligheter.

Boligfeltet ble prosjektert av Arkitektkontoret GASA AS, som vant førstepremien i en arkitektkonkurranse om bebyggelsesplan basert på en økologisk helhetstenkning. Ifølge Norske arkitekters landsforbund er planens plangrep med arealøkonomisk, terrengtilpasset bebyggelse og sammenhengende grøntstrukturer i hovedsak vellykket. Feltet har en original planløsning med en ringvei opp over toppen av Korpåsen. Feltet har kun en innkjøring utenfra, fra Røykenveien.

Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Nordre_Gullhella_boligfelt

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Korpåsen
1386 Asker